Archeologie

archeologie_75 Inv. č.: 75
Popis: Kamenný hlazený klín z mladší doby kamenné /neolit/. Nalezen roku 1909 při kopání sklepa v Hromádkově hostinci v Kutříně čp. 14. Nález v hloubce 1/2 metru.
Lokalita: Kutřín
archeologie_76 Inv. č.: 76
Popis: Klín z černého buližníku – hromový kámen. Používán v rodině asi 200 let k účelům lidového lékařství a zažehnávání. Klín byl rozdělen na dvě části (majitel pro své dvě dcery), r. 1908 spodní část získána pro muzeum.
Lokalita:Rychnov u Krouny
archeologie_77 Inv. č.: 77
Popis: Sekerka bronzová s ouškem u horního okraje s oválnou výdutí. Mezi horním okrajem a ouškem dva ozdobné prstence.
Nález: vykopal hostinský František Talácko z Leštinky roku 1898 při kopání cesty nad Zvěřinovým mlýnem asi 1,5 m hluboko v zemi.
Lokalita: Leštinka
archeologie_648 Inv. č.: 648
Popis: Sekeromlat kamenný /amfibolitová břidice/ s kulatým otvorem /eneolit/. Nalezl roku 1910 na Štěpánově J. Putnar.
Lokalita: Štěpánov
archeologie_655-1 Inv. č.: 655
Popis: Bronzový náramek a části rozvinutých náramků a zlomků náramků. Stočený širší bronzový plech z jedné /vnitřní/ strany hladký, navrch středovitě vydutý.
1. – 9 prstenců stočených
2. – 2 prstence stočené
Nalezeno v lese při odkrývce žulového lomu roku 1917.
Lokalita: Leštinka
archeologie_665 Inv. č.: 665
Popis: Zlomky hliněných nádob /nepálených/ z hradiště Cejřov. Při kácení stromů uvnitř valů nalezeno mnoho střepů, jimž se tehdy nevěnovala pozornost.
a) Světlé ostřivo, délka 5,8 cm; šířka 2,7 cm
b) délka 8,1 cm
Lokalita: Cejřov
archeologie_823 Inv. č.: 823
Popis:
Střep, okraj zásobnice, rytá šroubovice, vlnice. Nalezeno na „žárovišti“ Malinné. Střepy viz. inv. č. 11499 – 11515. Lit.: J. Frolík: Archeolog. nálezy a minulost Skutečska, Skuteč 1985, str. 17.
Lokalita: Maliné
archeologie_3894 Inv. č.: 3894
Popis: Bronzová sekerka se středními laloky. Nalezeno v Borku nad lomem, nalezla pí Zavřelová.
Lokalita: Hněvětice – Borek
archeologie_11442 Inv. č.: 11442
Popis: Nalezeno pod Skutčí na Dolcích, žák Jandík. Celek s inv. č. 11436 – 11442
Lokalita: Skuteč
archeologie_11519 Inv.č.. 11519
Popis: Špičák medvěda. Nalezeno v cihelně v hloubce 1 m ve vrstvě popela a ohořelých zvířecích kostí.
Lokalita: Žďárec u Skutče
archeologie_11564 Inv. č.: 11564
Popis: Olámaný zbytek kamenného mlatu se zbytkem dvou zúžení v týlu. Ze zrnitého tmavošedého materiálu se světle šedým patinovým povrchem.
Lokalita: Na trati Skuteč – Prosetín
archeologie_11571 Inv. č.: 11571
Popis: Černý nezdobený oble dvojkónicý přeslen. Oxidační výpal, makroskopické ostřivo. Malinné 23.7.1916, u chalupy J. Malinského ve břehu silnice.
Lokalita: Malinné
archeologie_11705 Inv. č.: 11705
Popis: Malý litý bronzový křížek s ukřižovaným Kristem. Konce ramének křížku rozšířeny a formovány do trojlistu. Postava Krista jen schématická, hlavička pouze naznačena, stejně i rouška kolem beder. Část horního raménka ulomena. Vykopávky ze starého hřbitova špitálského, 4.9.1931. Celek s inv. č. 11705 – 11708.
Lokalita: Skuteč
archeologie_11757 Inv. č.: 11757
Popis: Okrový, uvnitř šedookrový, očazený okrajový zlomek komorového kachle s čelní vyhřívací stěnou s plastickým dekorem, blíže nejasný motiv se zachovanou částí trojúhelníku a kruhu. Oxidační výpal, makroskopické ostřivo. Geologická sonda ve stráni pod hradem. Celek s inv. č. 11710 – 11761
Lokalita: Předhradí – hrad Rychmburk