Plakáty

7002 Inv. č.: 7002
Popis: Kandidáti Národní fronty Východočeského kraje. Sněmovna národů – pod tímto nápisem jsou umístěny fotografie jednotlivých kandidátů.
Česká Národní rada – pod nápisem umístěny fotografie kandidátů Národní rady.
V pravém rohu dole heslo „Náš hlas pro mír!“
Barva plakátu: Podklad bílý papír, černé písmo /pouze slovo socialismus bílé/, různé velikosti podle důležitosti textu. Většina plochy plakátu červená, rámečky okolo fotografií bílé. Plocha rozčleněna bílou, černými a červenými linkami. Vpravo uprostřed pěticípá červená hvězda.
Formát A1.
Tisk: VČT, provoz O2, vydalo KKS v Hr. Králové z pověření krajské komise pro názornou agitaci odboru kultury VčKNV.
7951 Inv. č.: 7951
Popis: Setkání skuteč. rodáků /přátelský večer při dechovce/
16.9.1967 – Klub pracujících
Kanárk. žlutá barva papíru, tmavě zel. barva písmen.
Tisk: MTZ 407 – N 05 71 001
8172 Inv. č.: 8172
Popis: Městský úřad ve Skutči oznamuje výroční trhy v městě v roce 1940.
Věnujte pozornost místním podnikům! Doporučujeme jen dobré solidní podniky!
Barva plakátu: růžová, černé písmo. Tisk: Propagační ústav Beroun.
8216 Inv. č.: 8216
Popis: Plakát Tělocvičné jednoty Sokol ve Skutči. V pondělí dne 18. září 1922 o 8. hodině večer přednáší v sokolovně náš slavný cestovatel E. St. Vráz. Ze světů známých i neznámých. Přednášku doprovází 200 nádherných obrázků.
Formát A4. Barva plakátu: bílý /zažloutlý/, červené písmo. Tisk: Fr. Slavík, Chrudim.
8313 Inv. č.: 8313
Popis: Naděje, družstvo pro vystavění a zřízení stálého divadla a tělocvičny ve Skutči pořádá v neděli dne 8. července 1894 Výlet spojený s velkým koncertem do lázní Svato-Anenských. Hudbu obstará kapela „Sokola Lužského“. Odchod z města o 1. hodině odpoledne. Vstupné…
Formát A2. Barva plakátu: zažloutlý, červené tiskací písmo velikost různá podle závažnosti textu. Tisk: Knihtiskárna K. Veselého, Chotěboř.
9331-1 Inv. č.: 9331-1
Popis: Volební plakát Národního sjednocení z r. 1935. Do boje proti bídě, protekci, nezaměstnanosti, korupci, daňovým břemenům, hladu.
Formát A2, červenomodro-bílý plakát
9334-7 Inv. č.: 9334-7
Popis: Volební plakát – Volte sociálně demokraticky! – číslo 10. – rok neurčen
9336-1 Inv. č.: 9336-1
Popis: Volební plakát Československé živnostensko-obchodnické strany středostavovské – Kdo chce rovnost a stejná práva všech občanů v republice … 1935
9336-2 Inv. č.: 9336-2
Popis: Volební plakát 1935 – Živnostníci, obchodníci dokáží znovu v neděli dne 26. května svou jednotnost a sílu volbou kandidátky číslo 10. /A2, bílý, modré písmo a kruh/.
9337-1 Inv. č.: 9337-1
Popis: Volební plakát 1935 – Národní obec fašistická. Vůdce generál ruských legií. Gajda, kandidátka číslo 13. Černý plakát, bílé písmo, stínované modře a červeně /A1/.
9337-3 Inv. č.: 9337-3
Popis: Volební plakát 1935 – Švehla: Práce, chléb, půda, mír. Volte kandidátku č. 15.
/podklad uprostřed plakátu barevný věnec klasů, vlčích máků a kopretin, s černými, bílými a zelenými stuhami, A1/.
9337-6 Inv. č.: 9337-6
Popis: Volební plakát 1935 – Koaliční strany: Nár. dem., lidová, agrární a živnostenská osladili nám drahým cukrem živobytí! My to zase jim osladíme při volbách tím, když do okresu budeme volit…
/A2, v černém rámku, červené a modré písmo, vlevo homole cukru 1kg 6.40/
9337-18 Inv. č.: 9337-18
Popis: Volební plakát 1925 – Bratře Čechu, shoď černou hazuku! K. Havlíček. Ani hlas klerikálům! /A1, světle zelený podklad, černá kresba znázorňuje K. Havlíčka, černé písmo./
9338-2 Inv. č.: 9338-2
Popis: Volební plakát – Republikáni volí kandidátku číslo 15. Vítězství zemědělců je vítězstvím státu /uprostřed mapa ČSR se žlutými hranicemi jednotl. zemí, písmo zelené, podklad žlutý./
9338-4 Inv. č.: 9338-4
Popis: Volební plakát – Jednotná fronta venkovského lidu volí kandidátku číslo 15.
/A1, československá vlajka a zelená vlajka s bílým čtyřlístkem, pod nimi na pozadí zapadajícího slunce pluh./
9803 Inv. č.: 9803
Popis: MěNV a MAV NF ve Skutči pořádají Hovory s občanstvem na kterých promluví zástupce okresního výboru. K účasti pozváni vedoucí prodejen a textilu, aby mohli zodpovědět případné dotazy dne v úterý 11.12.1951 v 7 hodin večer v místnosti přednáš. sálu Spořitelny a záložny.
Formát A3, barva: růžová, černé písmo, dopisováno modrým inkoustem. Tisk: Východočeské tiskárny, n. p. Pardubice, provozovna Chotěboř.
10083 Inv. č.: 10083
Popis: Cirkus „Saran“. Jen několik večerů ve Skutči. Ve středu dne 7., ve čtvrtek dne 8., v pátek dne 9. srpna /rok neuveden/. Vždy ke konci velkoměstského programu ještě velké zápasy. Podařilo se nám získat také k těmto zápasům mistra Frištenského, a proto přijďte se všichni na nejlepšího mistra podívati!
Barva: šedozelený podklad, černý tisk písma, linek a kreseb v horní polovině. V dolní polovině tři reprodukce fotografií zápasníků: Essava z Kamerunu, Gustava Frištenského a Ctibora. Tisk neuveden.
10547 Inv. č.: 10547
Popis: Volební plakát – Dál po úspěšné cestě jednoty národa.
Formát A1. Barevnost: černobílá rep. fotografie Václavského nám. v Praze při manifestaci, dotisk československé a rudé bar. vlajky a prapory. Uprostřed davu trikolora, vlevo dole vztyčený hlasující ruka.
Tisk: Svoboda M. Schulz.
10549 Inv. č.: 10549
Popis: Volební plakát Československé strany lidové.
Barevnost: černá kovadlina, zeleno černé pozadí, oranžové ruce, šedý paragraf, černé kladivo se žlutou násadou. Text světle zelený.
Tisk: ČAT., Praha. Formát A3.
10552 Inv. č.: 10552
Popis: Volební plakát československé strany lidové.
Velikost A1
10553 Inv. č.: 10553
Popis: Volební plakát Československé strany Národně socialistické.
Velikost: A1
10554 Inv. č.: 10554
Popis: Volební plakát Čs. sociální demokracie
Pro republiku spokojených, svobodných a šťastných lidí.
Tisk: Vytiskla Státní tiskárna ve Varnsdorfu.
Původní litografie Václava Trefila.
12335 Inv. č.: 12335
Popis:Místní rada osvětová, hasičský sbor a družstvo divad. ochot. ve Štěpánově provede pod záštitou MNV ve Štěpánově dne 19. května 1946 Slavnostní odhalení Pamětní desky na památku padlých obětem nacistické zločinnosti Čeňku Šťovíčkovi a Vlad. Čmelíkovi.
Pořad: … zazpívá pěvecký sbor Rubeš ze Skutče … v hostinci u Šťovíčků sehraje družstvo divad. ochotníků hru o 5 jed. Princ s rudou hvězdou na čele.
Velikost: A3. Barevnost: šedomodrý podklad, černé písmo různé velikosti podle důležitosti textu, dvě podélné linky černé.
Tisk: J. Severin, Skuteč
14411 Inv. č.: 14411
Popis: Plakát T.J. Jiskra Skuteč na posvícenskou taneční zábavu 21.8.1982
Tisk: Východočeské tiskárny, n.p. Pardubice, provoz Chrudim.
14416 Inv. č.: 14416
Popis: Plakát T.J. Jiskra Skuteč na diskotéku 3.9.1982
Tisk: Východočeské tiskárny, n.p. Pardubice, provoz Chrudim.
14431 Inv. č.: 14431
Popis: Klub pracujících Skuteč pořádá Silvestrovskou taneční zábavu. K tanci a poslechu hrají Šeucovská muzika KP Skuteč, řídí Jaroslav Havel, zpívá Helena Pavlasová a Ing. Miroslav Pospíšil, Klub X. JKP Hlinsko, řídí Josef Jehlička, zpívá Luděk Voda.
Sobota 31. prosince 1983 ve 20 hodin v KP.
Tisk: Východočeské tiskárny, n.p. Pardubice, provoz Chrudim.