Pozvánky

8335 Inv. č.: 8335
Popis: Tělocvičná jednota „Sokol“ ve Skutči pořádá dne 3. února 1889 „Maškarní ples“ v sále p. Jos. Kysely.
Členové veškerých spolků v stejnokroji, též masky 60 Kr. Hudba Chroustovická. Maškarní kostýmy lze dostati u br. Jana Rybičky ml., jedn.
Barva: béžová, zašlá časem, černé písmo, vyobrazen muž a žena v maškarních kostýmech.
Tisk: V. Tůma ve Vysokém Mýtě.
8450 Inv. č.: 8450
Popis: Věneček mediků a pharmaceutů skutečských ve prospěch „Ústřední matice“ dne 25. září 1886 v místnostech pana Ant. Svěráka. Hudba Chroustovická.
Barva: béžová, stářím zašlý papír, černé ozdobné písmo.
Tisk: Jos. R. Vilímek v Praze
8451 Inv. č.: 8451
Popis: Zástěrková zábava dívek pokřikovských v hostinci Josefa Netolického, v neděli 26. června 1910. Dokud kvete mládí, mějme se vždy rádi. K hojné účasti uctivě zvou pořadatelky.
Celá pozvánka má tvar zástěrky.
Barva: bílá, světle zelená, ozdobeno kytičkami a kroužky v barvě růžové.
Tisk Jos. Vágner, Hlinsko.
8452 Inv. č.: 8452
Popis: Ples společenský ve Skutči, 21.8.1870. V sále A. Konečnýho.
Barva: bílý, zlacené ozdobné písmo, ples a text podle rohů tištěn v obloucích.
Tisk: S. Pospíšil v Chrudimi.
8470 Inv. č.: 8470
Popis: Dne 5. ledna 1903. Začátek v 7 hodin večer
Maškarní ples – Švanda – ve dvoraně „Občanské besedy“ ve Skutči.
Hudba Sedlecko-Vraclavská.
Barva: béžový podklad, plasticky vyražený, barevný výjev z maškarního plesu, čtyři muži v šaškovských kostýmech drží bílou tabuli, na níž je umístěn text této pozvánky. V pozadí ozdobné květiny a lampiony atd.
Tisk: Stan. Pospíšila zeť v Chrudimi.
8489 Inv. č.: 8489
Popis: Ples mládenců skutečských v neděli dne 31.1.1892 ve prospěch „Sokola“ skutečského v sále pana Josefa Kysely. Hudba skutečská.
Barva: zažloutlý papír, text šikmo položený v rámečku, tištěno vše modře, nahoře nad rámečkem dítě s květinou.
Tisk: K. Veselý, Chotěboř.
18824 Inv. č.: 18824
Popis: Pozvánka na ples pořádaný tělocvičnou jednotou „Sokol“ ve Skutči dne 2.2.1929 v sokolovně. Hudba Fr. Havla. Vstupné 7 Kč.
Tištěno červenou barvou na tuhém bílém papíru. V levé části pozvání orel v letu držící činku.
21555-2 Inv. č.: 21555-2
Popis: Pozvánka k vysílání rozhlasové relace pod názvem: Město Skuteč a kraj, vysílaná dne 19.6.1943. Relaci sestavil F.K. Zeman. Za městský úřad: Josef Melezinek, starosta.
Na 1a hnědý znak města Skuteč, na 2a text.
Tisk Jar. Severin, Skuteč
21571 Inv. č.: 21571
Popis: Pozvánka na ples Jednoty čsl. Orla Oldřetice – Radčice, dne 27.2.1938. Hostinec Jos. Loskota v Radčicích.
Dotisk textu na předtištěné barevné pozvánce, postavy /muž a žena/ s praporem a znakem ČSO.
Dotisk Jar. Severin, Skuteč
21680 Inv. č.: 21680
Popis: Pozvánka – Taneční věneček, dne 12. října 1870 v zámku Rychenburském, uzavřená společnost. Vstupné pro pány 1 zl 50 kr. Začátek v 7 hodin.
Tisk S. Pospíšila v Chrudimi.
Bílý papír s jednou stranou lesklou, černý tisk písma různého typu.