cihlarstvi25. 2. 2016 – 18 hodin

Vzhledem k dostatku snadno dostupného stavebního kamene není v Chrudimi a v jejím nejbližším okolí zastoupení stavební keramiky ve středověkém a raně novověkém období příliš četné. Ve většině případů z našeho prostoru nám pro období 13. – pol. 15. století chybí jakékoliv písemné zprávy o cihelnách a cihlářích, a tak jsme odkázáni především na archeologické poznatky.

V přednášce PhDr. Jana Musila z Regionálního muzea v Chrudimi bude podán aktuální stav archeologického poznání užití tohoto stavebního materiálu a prezentován odkryv jedinečně zachovalé polní cihlářské pece objevené při stavbě obchvatu Chrudimi u Medlešic.

Vstupné: 40  Kč (dospělí), 20 Kč (děti do 15 let)