inkvizice25. 4. 2013 v 17 hodin

Přednáška vám přiblíží zajímavé případy skutečského soudu a to nejen záležitosti hrdelní, ale také sousedské spory, nactiutrhání, rvačky apod.
(Někdy opravdu nemáme do středověku tak daleko, jak si myslíme.)

Vstupné:  plné 20,- Kč, snížené 10,- Kč