Vzdělávací program: Zločin a trest na Skutečsku

Cílová skupina: II. stupeň základní školy

Kapacita: max. 25 žáků ve skupině

Délka programu: 60 – 90 minut

Termín: 26. 2. – 12. 5. 2013

Úvodní seznámení s výstavou probíhá formou přednášky s dataprojekcí. V půlhodinovém povídání budou žáci seznámeni s dějinami skutečského hrdelního soudu i s vlastním obsahem pojmu hrdelní právo. Jednotlivé formy lehkých i těžkých trestů jsou přiblíženy za pomoci obrázků a příkladů ze skutečných případů (vybraných a podaných přiměřeně věku dané skupiny návštěvníků). Zmíněna bude osoba kata (pohodného) – jako důležitá postava, která ve Skutči žila. Kromě katovny budou také přiblížena místa, kde se právo soudilo a vykonávalo. Po přednášce budou žáci v expozici samostatně zpracovávat pracovní list. Ti, odvážnější si budou moci na závěr programu vyzkoušet několik dobových exponátů (např. katovské oblečení, španělskou botu, palečnice).

Vstupné: 30 Kč/os. (včetně pracovního listu), pedagogický doprovod zdarma (2 os.)

Vzdělávací program je nutné si předem objednat. Při objednání, prosíme, uvádějte: den a hodinu, název školy, ročník, počet osob, Vaše jméno a telefonní, popř. e-mailové spojení.

Bližší informace a objednávky (nejpozději týden předem):

Ing. Lada Bakrlíková, tel.: 469 350 131 / 731 557 463, e-mail:  lada.bakrlikova@skutec.cz