V hlavní výstavě sezony se věnujeme stoletému výročí rozpoutání první světové války. V expozicích budou připomenuty především osudy mužů ze Skutečska, kterých do velké války narukovalo několik set a mnozí z nich se domů již nevrátili. V depozitářích městského muzea jsou ukryty stovky předmětů a dokumentů dokládajících těžké období, kterým si naši předci prošli. Jedná se o císařské prohlášení Mým národům, mobilizační vyhlášky, různá dobová nařízení a výzvy – například k dobrovolnému odevzdání zlatých šperků, za které se nakupovala ocel pro výrobu zbraní.

Nahlédneme také do dopisů, jež se do Skutče dostávaly od frontových vojáků. Ty byly psány nejen klasicky na papír, ale někdy z jeho nedostatku i na březovou kůru. Návštěvník se také dozví základní údaje z dobové příručky „kterak se má obyvatelstvo živit za války“.

Z trojrozměrných předmětů bude k vidění například mobilizační buben, identifikační známky, rakousko-uherské peníze, řada rakouských vyznamenání, části výstroje a výzbroje, střepiny z dělostřeleckých nábojů, které si někdy vojáci upravovali na „upomínkové předměty“ apod. Samozřejmě nebudou chybět pěchotní zbraně, se kterými proti sobě stály obě strany bojové linie. Některé z nich, např. rakousko-uherskou karabinu Mannlicher 95, legendární britskou opakovačku Lee-Enfield Mk.I, německé pistole Mauser či Luger Parabellum P08 nebo revolver Webley MK IV a pistoli Colt 1911, si budou moci vzít návštěvníci do ruky a prohlédnou si je zblízka.

Na výstavě se představí také velmi charakteristická zbraň první světové války kulomet Maxim. Kromě bojových podmínek bude připomenuta i situace v zázemí, která se brzy po vypuknutí války stala kritickou. Opakované odvody zemi vyčerpávaly natolik, že zde na konci války zbyli jen ženy, starci a mladíci do 18 let. Zásobování vázlo, množila se lichva a keťasení. Osudy mnohých zpečetila na konci války zákeřná španělská chřipka. S koncem války si připomeneme také významnou roli českých legií, kterým se však mnohem více budeme věnovat až v roce výročí založení republiky. Velká válka, jak se tento konflikt národů zpočátku nazýval, se nepochybně dotkla více či méně každého rodu na našem území, přijďte se podívat a připomenout si, jak to vlastně bylo.