(od března 2011)

 

Národní muzeum v Praze uvedlo v říjnu 2010 do provozu novou on-line prezentaci muzejních a galerijních sbírek. Jedná se o platformu pro vystavení rozsáhlých částí sbírkových fondů, kromě sbírek Národního muzea je prezentace otevřena dalším institucím, které se chtějí touto cestou představit nejen na eSbírkách, ale i na stránkách Evropské digitální knihovny (Europeany).
Díky vzájemné spolupráci se podařilo získat prostor i pro naše muzeum. Vzhledem k rostoucímu zájmu o archologické sbírkové předměty jsme se rozhodli pro jejich kompletní představení právě prostřednictvím této prezentace.
Adresa stránek je: http://www.esbirky.cz/cz/instituce/