Vstupné

Ceník služeb Městského muzea ve Skutči

Výstavní objekty Vstupné /v Kč/
plné snížené1

STÁLÉ EXPOZICE

Obuvnictví 30 15
Kamenictví 30 15
Památník Vítězslava Nováka 20 10
Pamětní síň V.J.Tomáška 20 10
Muzeum obuvi a kamene 50 25
KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY 20 10

Pozn.
1 Snížené vstupné: děti ve věku 7-15 let, studenti SŠ/VŠ po předložení studijního průkazu, osoby starší 65 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P

Fotografování je povoleno a není zpoplatněno. O výjimkách informuje průvodce, nebo aktuální upozornění.

Zdarma: děti do 6 let (mimo organizované výpravy), pedagogický doprovod, členové AMG a NPÚ

Rodinné vstupné do expozice Muzea obuvi a kamene: 100 Kč

 • rodina (2 dospělí + 2 děti ve věku do 15 let zdarma)

Speciální programy pro školy: 30 Kč/os.

 • pouze organizované skupiny v doprovodu pedagogů (max. 2 osoby)

Slevy:

 • držitelé Rodinného pasu
  • 100% sleva na vstup pro 1 dítě do 18 let v doprovodu 2 dospělých osob
 •  mateřské a základní školy:10 Kč/os.
  • pouze organizované skupiny v doprovodu pedagogů (max. 2 osoby)

Příplatky:

 • individuální
  • cizojazyčný text v anglickém / německém jazyce: 30 Kč / ks (bez předchozí rezervace)
 • skupinové (na základě předchozí rezervace)
  • prohlídka v anglickém jazyce: 500 Kč
  • prohlídka v německém jazyce: 500 Kč
  • prohlídka mimo provozní dobu: 500 Kč
  • noční prohlídka s osvětlením venkovní expozice: 700 Kč

Skupiny od 15 osob si mohou objednat na základě předchozí rezervace prohlídku stálých expozic muzea s průvodcem. Rezervaci je nutné uskutečnit min. 2 týdny předem.

Sazby osvob. od DPH dle § 61 e) zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty