cernobilysvet25. 10. 2016 – 8. 1. 2017

Výstava fotografií je připomínkou nedožitých 90. narozenin doc. MUDr. Čestmíra Pokorného, CSc., významného skutečského rodáka a bývalého přednosty plzeňské urologické kliniky. Snímky pochází z let 1942 až 1963, zachycují události ve Skutči, vesnice a místa v okolí i lékařský svět.

Vstupné: 20 Kč / 10 Kč