josef-nejedlik4. 11. 2014 – 18. 1. 2015

Vernisáž výstavy proběhla v úterý 4. listopadu od 18 hodin.
Vystoupili studenti ZUŠ Vítězslava Nováka Skuteč pod vedením MgA. Petra Hostinského.

Ing. Josef Nejedlík se narodil 27. listopadu 1940 v domě č.p. 100. Dodnes vzpomíná na dětské toulky po Humperkách, odkud se dalo sledovat dění na letišti. Toulky v Horkách měly zase kouzlo v báječném koupání v několika lomech s průzračnou vodou, kterou obklopovaly vysoké skály. Do Malhoště se jezdilo na houby – na křemeňáky a do lesa za Štěpánov na ryzce.

Povinnosti pekařského synka už dnes vnímá jako radostné – navést dřevo a uhlí k pekařské peci, roznést či rozvést rohlíky a chléb do místních konzumů. Náročný byl sobotní rozvoz až 300 ks preclíků do hospody v údolí Svaté Anny. Tam také dostal první plat, a to za stavění kuželek a přenášení hracích koulí k hráčům. Jako dorostenec hrával fotbal v družstvu SK Botana Skuteč.

Absolvoval Osmiletou střední školu ve Skutči a Jedenáctiletou střední školu v Chrudimi. Na další studia odešel na Moravu, kde již zůstal a žije dodnes jako promovaný pedagog (matematika-fyzika). Oblast aplikované matematiky vystudoval na Palackého univerzitě v Olomouci. Svůj zájem o techniku realizoval na VUT v Brně – obor technická kybernetika.

Nepovinný předmět kreslení na gymnáziu a tvorba grafických programů jej přivedly do ateliérů ostravských malířů – Adolfa Hajdučka (1965-1971) a následně do ateliéru Josefa Drhy (do roku 1995). Malířská vášeň převládla v životní činnosti. Následovaly výstavy v Krnově, Opavě, Ostravě, Frenštátě pod Radhoštěm, Praze (kolektivní), Rožnově pod Radhoštěm, Hranicích atd. Nyní se představí i ve svém rodném městě.