14. března – 22. dubna 2012

Vernisáž výstavy proběhne 13. března v 18 hodin formou hudebního vystoupení PS RUBEŠ.

Vstupné: 20,- Kč / 10,- Kč