Navigace

Obsah

Projekt Skuteč 2121

 

Každý, kdo se doma probírá starými fotografiemi a dokumenty z pozůstalosti svých rodičů a prarodičů jistě přemýšlí, jak se lidem asi tenkrát žilo. Před sto lety si možná vybavíme zemi po válce, novou republiku, tvář T. G. Masaryka, předzvěst velké krize, specifickou dámskou módu, auta, kterým dnes říkáme veteráni, postupné zlepšování životních podmínek těch nejchudších… Je toho mnoho a každý bude vnímat jinou rovinu minulosti. Vnímání se liší podle vlastních názorů a zkušeností, vzpomínek na vyprávění babiček a dědečků a za pomoci svědectví předmětů dochovaných z té doby.

 

Poselství do budoucnosti

Současně nás možná napadne, jak se bude žít generacím, co přijdou po nás. A zda jednou budou také s radostí objevovat různé zapomenuté střípky minulosti. K návratům do uplynulého času nám dopomáhají předměty, které nepodlehnou zkáze a přetrvávají dlouhá léta. O uchovávání těchto věcí se starají muzea, tak jako to naše. Sice nelze postihnout vše, ale stále se snažíme soubor informací rozšířit. Děje se tak s laskavou pomocí mnohých z Vás, ovšem v tomto projektu jde o mnohem širší záběr pomoci.

Pojďme vytvořit poselství, které bude otevřeno až za několik generací. Pošleme zásilku sto let do budoucnosti. Dopřejme našim potomkům v roce 2121, aby mohli s úžasem sledovat náš život.

 

K čemu projekt slouží?

Slouží ke shromáždění určitého souboru informací, podle vlastního rozhodnutí účastníků. Předané doklady se jednou stanou zajímavým svědectvím naší doby. Stejně tak, jako si my dnes užasle prohlížíme dokumenty z doby před sto lety, budou naši potomci ve stejném údivu pročítat naše zápisky a prohlížet fotografie z našeho současného života.

 

Co například budeme sbírat – ukládat?

Předměty by měly být spíše ve formě dokumentů - psaných a tištěných, které by popisovaly běžný život dané domácnosti - její složení, co lidé vykonávají nebo vykonávali za práci, jaké mají vybavení bytu. Co za rodinné události, starosti a radosti prožívají nebo v nedávném čase prožili. Jaké mají koníčky, co považují ve svém životě za důležité. Zajímavý by mohl být popis prožití běžného dne. Jak vnímají život města – před Covidem i nyní. Ale ač se nám nyní zdá Covid jako prvořadé téma, z pohledu vzdáleného času se bude jednat jen o podružnou epizodu. Proto by určitě neměl být ústředním motivem Vašeho poselství. Informace o Vašem životě tedy nemusí být jen z období tohoto roku. Vedete firmu, podnik nebo živnost, nebo jste ji vedli? Napište o ní, zdokumentujte její chod.

Součástí balíčku by měly být vámi zhotovené fotografie (nejlépe vyvolané v nějakém fotolabu, nebo vytištěné na opravdu kvalitním fotopapíře) zachycující vzhled domova, domácnosti (váš dům – byt a jeho okolí a váš dům – byt uvnitř), aktivity rodiny, nebo jejích členů, práci v zaměstnání, běžné činnosti – nákupy, vaření, stolování, výlety, hry, hospodářství, zahrádkaření, návštěvy, oslavy, smuteční rozloučení, domácí práce a další a další podle vašeho uvážení. Důležitý je popis každého snímku (i kdyby jen stručný). Co je zachyceno, kde je to vyfoceno, kdy se tak stalo, kdo je na snímku a kdo je autorem fotografie. Můžete si třeba nechat zhotovit i ucelenou fotoknihu.

Připojit můžete vzpomínky na svoje dětství, na vaše blízké a na přátele. Nebo na to, jak jste se do města a jeho okolí dostali. Na to, co jste ve Skutči prožili nejmilejšího. Je to jen zlomek příkladů a námětům se opravdu meze nekladou. Na psaní využívejte běžné tužky, propisky či pera. V případě tiskáren, to co máte k dispozici – inkoustové, laserové, možná i jehličkové či také – máte-li ještě možnost, použijte starý psací stroj (jeho záznam je asi nejtrvalejší). Určitě budoucí generace uvítají uvedení Vašeho jména a adresy jako dárce dokumentace.

Takže ještě stručně na konec – obsahem by měly být především – fotografie a písemnosti. Pokud budete chtít vložit do svého poselství CD disk, nebo malou flešku s naskenovanými fotografiemi, filmy a jinými daty, je to možné. Ale pozor – je pravděpodobné, že tyto nosiče nepůjdou po 100 letech už vůbec přečíst. Porozhlédněte se po tzv. archivačních discích (ovšem i ty nemají 100% záruku trvanlivosti). Rozhodně by tak měly být pouze doplňkem. Okrajově je možné přiložit i různé drobnosti – firmy například svůj drobný propagační materiál. Poslat do budoucnosti je možné i nějaký Váš ruční výrobek, prakticky cokoli, co o Vás něco vypoví a vejde se do určeného limitu.

 

Kolik toho může být?

Limitem pro všechny předměty je formát 23 x 32 x 2 cm. Věci se musí vejít do velké poštovní obálky formátu A4. Může být s maximální tloušťkou 2 cm (to je například 160 listů kancelářského papírů). Čili sami si můžete vyzkoušet přípustné množství. Pro jednu rodinu je povolen objem jedné obálky.

Projekt Skuteč 2121

 

Kdo se může zapojit?

Projekt je směřován na obyvatele, kteří mají trvalý pobyt ve Skutči nebo v některé její místní části. Věkově není stanovena žádná hranice, uvítáme i zapojení dětí a mládeže, ovšem předání samotné musí uskutečnit osoba starší 18 let.

 

Jak proběhne proces předání a uschování předmětů?

Předměty budou přebírány v jeden určený den. Předpokládáme, že v neděli 21. listopadu 2021 v sále Kulturního klubu Skuteč. Otevřeno bude od 9 do 21 hodin, aby se každý mohl dostavit v dobu podle svých možností. Před předáním podepíšete stručné čestné prohlášení, že stvrzujete své obeznámení s podmínkami projektu a že pro uschování poskytujete předměty, které jsou vaším osobním vlastnictvím, nebo máte souhlas osob, kterým předávané předměty patří. Toto prohlášení vložíme spolu s Vašimi věcmi do námi připravené obálky.

Přebírání bude probíhat ze strany pracovníků muzea tak, že pohled na pracovní plochu bude zakrývat částečně průhledné sklo. Přebírající pracovník uvidí, že manipuluje s textem, nebo fotografií, ale neuvidí jejich přesný obsah. Tím dojde pouze ke kontrole celkového množství a materiálové nezávadnosti obsahu (aby se do obálky nedostalo nedopatřením nebo hloupým vtipem něco, co by poškodilo obsah těch ostatních). Vy, jako předávající naopak budete vidět založení materiálů do obálky a její zalepení bez omezení. Po celý den bude přítomen notář.

Kdo bude mít zájem, bude se moci na konci sběrného dne do sálu vrátit a sledovat vlastní proces notářského zapečetění schránky. Následně bude schránka odvezena a uložena do depozitáře. Každý rok přezkoumá kontrolní komise volená zastupiteli města neporušenost pečetí a zapíše tento stav do projektové knihy.

 

Co se s věcmi stane?

Jakmile uplyne jedno století, dojde k otevření schránky a naši následovníci budou jistě chtít veřejnost seznámit s obsahem při nějaké prezentaci. V jakém stylu – to se můžeme jen dohadovat, protože výstavní možnosti v roce 2121 budou nepochybně na zcela jiné úrovni.

 

Jak budou předané předměty – informace zabezpečeny?

Nebude existovat žádný seznam osob zúčastněných na akci. (Samozřejmě se mnozí potkáte při předávání, ale 100 let se tato informace neudrží.) Schránka bude uzamčena zámky, jejichž mechanizmus bude po uzamčení trvale znehodnocen, takže půjdou pouze odříznout. Na schránce bude současně jasně viditelné označení projektu a notářská pečeť. Schránka bude stabilně umístěna v depozitáři sbírkových předmětů, který je zajištěn nejvyšším možným stupněm zabezpečení proti vloupání a požáru. Do depozitáře mají přístup pouze pracovníci muzea nebo zaměstnanci města pod dohledem pracovníků muzea, kteří znají povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů.

Projekt Skuteč 2121