Navigace

Obsah

 

Studentská výtvarná soutěž o nejzajímavější kresbu charakterizující Městské muzeum Skuteč

 
Podmínky soutěže
 • Výtvarná práce musí mít podobu černobílé kresby vyplňující kruh o průměru 4 cm.
 • Kresba by měla být „exkurzí“ do stálých expozic Městského muzea Skuteč, zaměřených na tradici obuvnického a kamenického řemesla a na významné hudební osobnosti města - Václava Jana Tomáška a Vítězslava Nováka.
  • Každý soutěžící se může osobně (bezplatně) seznámit se stálými expozicemi muzea.
 • Kresba by neměla obsahovat prvky použité v grafickém motivu turistické známky města Skuteč (No. 1470) a Žulové stezky Horkami (No. 2529).
 • Soutěžící musí být autorem kresby, kterou do soutěže přihlásí.
 • Každá výtvarná práce musí být označena jménem a příjmením autora.
 • K výtvarné práci musí soutěžící připojit své kontaktní údaje - adresu trvalého bydliště                  a e-mailovou adresu.
 • Výtvarné práce lze odevzdat v tištěné či elektronické formě (min. v rozlišení 300 dpi) na adrese: Městské muzeum Skuteč, Rybičkova 364, 539 73 Skuteč nebo prostřednictvím e-mailové adresy: soutez@skutec.cz. 
 • Uzávěrka soutěže je 15.12.2019.
 • Přihlášením se do soutěže uděluje soutěžící pořadateli soutěže, městu Skuteč, se sídlem Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč, IČO: 00270903, oprávnění k užití své kresby při propagaci Městského muzea Skuteč (např. při zpracování grafického motivu turistických známek muzea vyráběných firmou TURISTICKÉ ZNÁMKY s. r. o., IČO: 25824449) a to bez časového a množstevního omezení.
 • Přihlášením se do soutěže uděluje soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů Městským muzeem Skuteč, organizační složkou města Skuteč, se sídlem Rybičkova 364, 539 73 Skuteč, IČO: 00270903, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (tzv. GDPR).
 • O výherci soutěže rozhodne porota složená ze zástupců Městského muzea Skuteč a města Skuteč. Vítěz soutěže získá odměnu ve výši 3.000 Kč. Soutěžící, kteří se umístí na 2. a 3. místě, obdrží odměnu ve výši 1.000 Kč.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ukončit soutěž bez určení vítěze, zjistí-li, že přihlášené výtvarné práce nesplňují zadání soutěže.
 • Výsledky soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách Městského muzea Skuteč (muzeum.skutec.cz).

 

Kontaktní osoba
 • Ing. Lada Bakrlíková, tel.: 731 557 463, e-mail: lada.bakrlikova@skutec.cz

 

Oceněné výtvarné práce
 1. místo: Nikol Stolaříková
 2. místo: Olga Šplíchalová
 3. místo: neuděleno