Menu
Regionální muzeum Skuteč
nahoru

Sbírky

Sbírky muzea

Sbírkotvorná oblast muzea zaujímá přibližně obvod bývalého panství rychmburského a později hranice soudního okresu skutečského (1865 – 1928).

 

Přírodovědná

Přírodovědné sbírky muzea tvoří předměty zoologické, entomologické, geologické, paleontologické, osteologické a botanické. Přírodovědné sbírky (zvláště geologie) byly v minulosti vnímány jako jedna z nejdůležitějších složek fondů muzea, což bylo do určité míry dáno i profesním zaměřením Josefa Doležálka – správce muzea v letech 1940 – 1974.

 

Archeologická

Archeologická sbírka má vědecký význam, obsahuje zhruba 600 předmětů – nálezy z regionu Skutečska.

 

Numismatická

Numismatická sbírka zahrnuje jak běžná a náhodně získaná platidla a pamětní medaile, tak cenné jednotliviny. Vědecky nejhodnotnější částí sbírky jsou nálezy mincí z regionu Skutečska, důležitou dokumentární hodnotu mají též pamětní medaile z regionu.

 

Zbraně

Sbírka zbraní obsahuje mimořádně cenné jednotlivosti (např. perkusní pistole chrudimského puškaře Adama Danielowského).

 

Textil

Sbírka textilu vyniká např. kvalitním souborem lidového oděvu z 19. a počátku 20. století ze Skutečska a kolekcí bílých výšivek, které dokumentují existenci a úroveň vyšívačské školy ve Skutči. Z hlediska regionální dokumentace mají hodnotu i prapory a korouhve.

 

Obuv

Sbírka obuvi patří po Národním muzeu v Praze ke 2. největší sbírce svého druhu v České republice. Dokumentuje místní výrobu v širším kontextu Chrudimska.

 

Řemeslná

Sbírka řemesel vyniká vedle vyhraněného celku obuvnictví, zajímavým souborem dýmek a náčiní na jejich výrobu (Sbírka dýmkařství je 8. největší v ČR.). Tradičním odvětvím zastoupeným sbírkovou dokumentací je také kamenictví a výroba lidových dřevěných hraček.

 

Umělecko-průmyslová

Umělecko-průmyslové sbírky tvoří několik souborů kovů, keramiky, porcelánu, skla, hodin atd.

 

Národopisná

Sbírka národopisná obsahuje hospodářská nářadí, náčiní, vybavení malorolnické domácnosti a zvykoslovné předměty.

 

Nábytek

Sbírka nábytku obsahuje např. soubor lidového malovaného nábytku s dochovanou lokací ze Skutečska. Proměny životního stylu dokládá nábytek v expozici Památníku Vítězslava Nováka.

 

Plastiky

Sbírku plastik tvoří standardní polychromované plastiky s náboženským zaměřením, lidového nebo pololidového charakteru.

 

Obrazy

Sbírka obrazů a kreseb představuje hodnotný galerijní fond. Svými díly jsou zde zastoupeni nejvýznamnější autoři české malby 19. a první poloviny 20. století i žánrové a krajinářské motivy.

 

Drobné tisky a archívní dokumentace

Drobné tisky a archívní dokumentace dokládají události, instituce a zvláště významné osobnosti regionu. Spolu s fotoarchivem přestavují tyto sbírky archívní povahy téměř polovinu všech sbírek muzea.

Informace, které by se
Vám mohly hodit.

Informační centrum

Informační centrum

Gloria musaealis

Stálá expozice "Muzeum obuvi a kamene" získala Zvláštní ocenění v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v hlavní kategorii.

Více informací

Výzva

Nevyhazujte písemnosti a předměty z Vašich domácností, můžou se stát cenným dokladem o životě našeho města. Nabídněte nám je.

Více informací

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:20
TÝDEN:603
CELKEM:733246

Regionální muzeum Skuteč

Regionální muzeum Skuteč