Navigace

Obsah

Vojáci Skutečska 1914–1920

Libor AKSLER, Jiří JUNEK

Kniha je vzpomínkou na muže povolané do 1. světové války ze Skutče a jejích dnešních místních částí Borek, Hněvětice, Lažany, Lešany, Lhota u Skutče, Přibylov, Radčice, Skuteč, Skutíčko, Štěpánov, Zbožnov, Zhoř a Žďárec u Skutče.

Podrobně informuje o 202 místních padlých a zemřelých a o 168 legionářích. Popisuje osudy a válečné působení R-U pluků z Vysokého Mýta, do nichž se odtud rukovalo, boje československých legií a také válku o Slovensko v letech 1918-1919. Přináší příběhy šesti vojáků sestavené na základě jejich korespondence, válečných deníků či vzpomínek. Přibližuje vznik a zánik válečných pomníků ve městě a okolních obcích. Zaznamenává vývoj skutečské jednoty ČsOL a další témata.

Obsahuje 368 stran, 412 fotografií, skenů, obrázků a map ve velmi kvalitní vázané vazbě. Rozměry knihy jsou 23,5 cm x 16,5 cm x 3 cm (A5plus).

Publikaci Vám zašleme i poštou po předchozím uhrazení ceny a poštovného bezhotovostním převodem na účet města Skuteč. Cena: 250 Kč (kniha) + poštovné dle aktuálního ceníku České pošty. Balné účtováno není. Objednávky: muzeum@skutec.cz

 
Obsah publikace Vojáci Skutečska 1914 – 1920 
Kapitola 1. - Než vypukla válka

               Skuteč před velkou válkou

               Rakousko-uherská armáda a vysokomýtská posádka

Kapitola 2. - Mobilizace

               Rakousko-Uhersko vstupuje do války

               Muži ze Skutečska rukují

Kapitola 3. - Na bojištích světové války

               Po stopách (nejen) vysokomýtských pluků

               4. armáda a IX. sbor

               C. a k. pěší pluk č. 98

                C. k. zeměbranecký pěší pluk č. 30

               Zeměbranecký hulánský pluk č. 2

               V zázemí

Kapitola 4. - Československé legie

               Československé vojsko v Rusku

               Českoslovenští kornilovci a úderný prapor

               Československé vojsko ve Francii

               Československé vojsko v Itálii

               Pěchotní výzbroj čs. legionářů

Kapitola 5. - Válka nekončí

               Boje o Slovensko 1918 –1919

               Poručík Rostislav Štěpánek a boj o Kysak

Kapitola 6. - Svědectví z archivu

               Dva krátké životy Josefa Horáka a Františka Marvala

               Příběh z pohlednic Františka Dušánka

               Vzpomínky Karla Sodomky z Radčic

               Z deníku legionáře Vlastimila Bartoše

               Vzpomínky legionáře Františka Morkese

               Střípky z korespondence

               Osudy z pozůstalostních spisů

Kapitola 7. - Soupis padlých a zemřelých vojáků z let 1914 - 1920

               z obcí Borek, Hněvětice, Lažany, Lešany, Lhota u Skutče, Přibylov, Radčice

               Skuteč, Skutíčko, Štěpánov, Zbožnov, Zhoř, Žďárec u Skutče

Kapitola 8. - Seznam legionářů

               z obcí Borek, Hněvětice, Lažany, Lešany, Lhota u Skutče, Přibylov, Radčice

               Skuteč, Skutíčko, Štěpánov, Zbožnov, Zhoř, Žďárec u Skutče

Kapitola 9. -  Československá obec legionářská 

               Jednota Skuteč

Kapitola 10. - Vyznamenání skutečských mužů

               Soupis doložených vyznamenání mužů v R-U vojsku a v legiích

Kapitola 11. - Pamětní desky, pomníky a jejich osudy

               Skuteč: Socha Vděčnosti; Pamětní deska skutečských legionářů; Pamětní deska členů                skutečského Sokola; Pamětní deska poručíka Rostislava Štěpánka

               Štěpánov, Radčice a Zbožnov

               Hřbitov Skuteč a Hřbitovy v zahraničí

 

Autoři textů:

© Mgr. Jiří Junek, 2019 (kapitoly 1–5)

© Libor Aksler, MBA, 2019 (kapitoly 6–11)

 

Vydalo město Skuteč v roce 2019.

Grafická úprava a sazba © 2123design s. r. o., 2019 (návrh Ing. Zdeněk Žitný)

Cover design © 2123design s. r. o., 2019

Vytiskla tiskárna H.R.G. spol. s r.o.

ISBN:  978-80-270-7010-7

 

Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920 Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920vVojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920Vojáci Skutečska 1914-1920