Menu
Regionální muzeum Skuteč
nahoru

Studentská soutěž o nejlepší návrh doprovodné infrastruktury na naučné stezce Po dně křídového moře

Studentská soutěž o nejlepší návrh doprovodné infrastruktury na naučné stezce Po dně křídového moře

Pořadatel

Město Skuteč ve spolupráci s městem Chrast, obcí Vrbatův Kostelec, Centrem pro mezinárodní rozvojové projekty ČVUT a Národním geoparkem Železné hory

Pravidla soutěže

Soutěž je určena pro jednotlivce nebo týmy (studenti VŠ, VOŠ nebo SŠ ve věku min 18 let). Týmy je doporučeno skládat ze studentů alespoň dvou různých studijních oborů či fakult.

Přihlášení:
Podmínkou účasti v soutěži je vyplnění elektronické přihlášky dostupné na: bit.ly/soutez-Po-dne-kridoveho-more. V přihlášce týmu musí být uvedeni všichni jeho členové. Přihlášku do soutěže lze odeslat nejpozději do 5. dubna 2024.

Povinné náležitosti soutěžního projektu:

 • vytvoření návrhu jednotícího prvku naučné stezky a vizuálního sjednocení stojanů s informačními tabulemi na trase naučné stezky (specifikováno v zadání soutěže – bod č. 1 a 2)
 • vytvoření návrhu minimálně jednoho dalšího prvku doprovodné infrastruktury specifikované v zadání soutěže v bodech č. 3 až 5 (výběr prvku/prvků dle uvážení studentů)  
  • Každý soutěžní projekt musí obsahovat popis navrhovaných objektů včetně technického a materiálového pojetí, představení filosofie řešení a dále vizualizaci objektů se základními parametry. Povinnou součástí každého soutěžního projektu je také uvedení všech jeho autorů.

Forma odevzdání soutěžního projektu:
Projekt s přílohami je možné doručit do 31. května 2024 do 12:00 na e-mailovou adresu: soutez@skutec.cz (odevzdání projektu ve formátu pdf), osobně na podatelnu Městského úřadu Skuteč nebo formou poštovní zásilky na adresu: město Skuteč, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč. V případě odevzdání v písemné formě musí být projekt předán v obálce označené „Studentská soutěž“.

Hodnotící kategorie:
proveditelnost, originalita, srozumitelnost (přátelská k uživatelům), soulad s okolním prostředím (zapadající do krajiny), udržitelnost

Výběr vítězných projektů provede odborná komise. Výsledné rozhodnutí bude zveřejněno na internetových stránkách města Skuteč.

Odměny:
1. místo: 9.000 Kč
2. místo: 6.000 Kč
3. místo: 4.000 Kč

Autorská práva:
Odevzdáním projektu do soutěže účastníci potvrzují a prohlašují, že jsou autory odevzdaného díla vytvořeného bez cizí pomoci, že dílo nenarušuje práva třetích osob. Pokud se uvedené prohlášení ukáže jako nesprávné, neúplné či nepravdivé, účastníci odpovídají za veškerou škodu, která pořadateli v důsledku toho vznikne, a zavazují se, že vyrovnají případné nároky třetích osob.

Nakládání s projektem:
Účastí v soutěži účastníci souhlasí se zveřejněním informací o svém projektu a autorství.

Vyloučení ze soutěže:
Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže všechny projekty, u kterých bude mít pochybnosti o autorství a také projekty s nesprávně vyplněnou přihláškou do soutěže.

Práva pořadatele:
Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit tuto soutěž kdykoliv v jejím průběhu. Ceny není možné vymáhat právní cestou. Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele. V případě, že hodnotící komise vyhodnotí návrhy jako nedostatečně kvalitní, vyhrazuje si právo nevyhlásit vítěze.

Další informace:
Zájemci se mohou zúčastnit komentované prohlídky trasy naučné stezky Po dně křídového moře, která proběhne 13. dubna 2024 (10:00 – 18:00). Pořadatel poskytne omezené kapacity ubytování (s vlastním spacákem a karimatkou). Ubytování nelze nárokovat.

 

Zadání soutěže

Vytvoření návrhu doprovodné infrastruktury pro naučnou stezku Po dně křídového moře:

 1. relaxační/odpočinkové prvky ve formě laviček či posezení 
  • propojující prvky stezky
   • Stávající doprovodná infrastruktura je nejednotná, vychází z několika v minulosti realizovaných projektů od různých zadavatelů.
  • nositelé informací – prostor pro QR kódy, začlenění stručných naučných textů (hesel)
  • realizace výhradně na pozemcích ve vlastnictví měst Skuteč a Chrast či obce Vrbatův Kostelec
   • výběr lokalit na trase stezky dle uvážení studentů
 2. vizuální sjednocení stojanů s informačními tabulemi instalovanými na trase stezky (specifikovány v popisu naučné stezky)
 3. herní a zároveň naučné prvky připomínající existenci křídového moře
  • realizace výhradně na pozemcích ve vlastnictví měst Skuteč a Chrast či obce Vrbatův Kostelec
   • výběr lokalit na trase stezky dle uvážení studentů 
 4. altán u Štěpánova
  • rekonstrukce na „turistickou útulnu“ přístupnou po zadání bezpečnostního kódu
  • tematicky zaměřená expozice
  • odpočinková/pikniková zóna pro rodiny s dětmi 
 5. směrovky k lokalitám rozšiřujícím trasu naučné stezky – Malhošť a Přibylov

Po konzultaci možné zařadit také individuální nápady studentů

Typ materiálu: přírodní, respektující terén vybraných lokalit

Využití stezky: celoroční

 

Kontaktní osoba:

Ing. Lada Bakrlíková

tel.: 469 350 131, 731 557 463

e-mail: lada.bakrlikova@skutec.cz

Informace, které by se
Vám mohly hodit.

Informační centrum

Informační centrum

Gloria musaealis

Stálá expozice "Muzeum obuvi a kamene" získala Zvláštní ocenění v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v hlavní kategorii.

Více informací

Výzva

Nevyhazujte písemnosti a předměty z Vašich domácností, můžou se stát cenným dokladem o životě našeho města. Nabídněte nám je.

Více informací

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:107
TÝDEN:860
CELKEM:722928

Regionální muzeum Skuteč

Regionální muzeum Skuteč