Navigace

Obsah

Dobrý den,

máte-li zájem zahrát si v našem muzeu, je to možné pouze za těchto podmínek:

  • honorář za produkci se rovná 90 % výběru za vstupné. 10% jde na režii pro muzeum. V případě nízké návštěvnosti neposkytujeme žádné náhrady.
  • vstupné si určí vystupující (doporučujeme relaci od 80,- do 200,- Kč), předprodej vstupenek probíhá v pokladně muzea, nebo přes internet. Používáme evidenční systém Colosseum. Finanční vyrovnání je možné pouze bezhotovostním převodem (tedy až po akci, kdy je známá přesná návštěvnost se z naší strany vystaví objednávka, Vy nám pak pošlete fakturu).
  • nejpozději 14 dní před konáním akce nám bude doručena smlouva s organizací OSA (popř. jiné dotčené organizace), tak aby bylo průkazné, že budou, nebo byly splněny ze strany vystupujícího závazky vyplývající z autorského zákona. Nedodání dokladu má za následek zrušení vystoupení.
  • maximální kapacita je 80 lidí (muzeum nedisponuje sálem, komorní koncerty se odehrávají v prostorách obuvnické expozice, která má malé podium a dvě hlediště ve tvaru písmene V - viz fotografie z akcí na webu muzea).
  • plakáty můžeme vytvořit z dodaných materiálů sami, nebo bude použit plakát Váš.
  • plakáty ve městě a po okolí rozvážíme my. Pokud je to časově možné, plakát nebo pozvánka je otištěna v místním měsíčníku (uzávěrka do poloviny měsíce předcházejícímu dané akci) a zmínka bývá v okresním tisku. Plakát je dále na webových stránkách muzea, města, TIC a facebooku.
  • vyhrazujeme si právo produkci odmítnout a to bez odůvodnění.

V případě Vašeho trvajícího zájmu je třeba najít oboustranně vyhovující termín, proto nás co nejrychleji kontaktujte.