Menu
Regionální muzeum Skuteč
nahoru

Komorní koncerty

Dobrý den,

máte-li zájem zahrát si v našem muzeu, je to možné pouze za těchto podmínek:

  • honorář za produkci se rovná 90 % výběru za vstupné. 10% jde na režii pro muzeum. V případě nízké návštěvnosti neposkytujeme žádné náhrady.
  • vstupné si určí vystupující (doporučujeme relaci od 80,- do 200,- Kč), předprodej vstupenek probíhá v pokladně muzea, nebo přes internet. Používáme evidenční systém Colosseum. Finanční vyrovnání je možné pouze bezhotovostním převodem (tedy až po akci, kdy je známá přesná návštěvnost se z naší strany vystaví objednávka, Vy nám pak pošlete fakturu).
  • nejpozději 14 dní před konáním akce nám bude doručena smlouva s organizací OSA (popř. jiné dotčené organizace), tak aby bylo průkazné, že budou, nebo byly splněny ze strany vystupujícího závazky vyplývající z autorského zákona. Nedodání dokladu má za následek zrušení vystoupení.
  • maximální kapacita je 80 lidí (muzeum nedisponuje sálem, komorní koncerty se odehrávají v prostorách obuvnické expozice, která má malé podium a dvě hlediště ve tvaru písmene V - viz fotografie z akcí na webu muzea).
  • plakáty můžeme vytvořit z dodaných materiálů sami, nebo bude použit plakát Váš.
  • plakáty ve městě a po okolí rozvážíme my. Pokud je to časově možné, plakát nebo pozvánka je otištěna v místním měsíčníku (uzávěrka do poloviny měsíce předcházejícímu dané akci) a zmínka bývá v okresním tisku. Plakát je dále na webových stránkách muzea, města, TIC a facebooku.
  • vyhrazujeme si právo produkci odmítnout a to bez odůvodnění.

V případě Vašeho trvajícího zájmu je třeba najít oboustranně vyhovující termín, proto nás co nejrychleji kontaktujte.

Informace, které by se
Vám mohly hodit.

Informační centrum

Informační centrum

Gloria musaealis

Stálá expozice "Muzeum obuvi a kamene" získala Zvláštní ocenění v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v hlavní kategorii.

Více informací

Výzva

Nevyhazujte písemnosti a předměty z Vašich domácností, můžou se stát cenným dokladem o životě našeho města. Nabídněte nám je.

Více informací

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:20
TÝDEN:603
CELKEM:733246

Regionální muzeum Skuteč

Regionální muzeum Skuteč