Menu
Regionální muzeum Skuteč
nahoru

Dokumenty do r. 1918

3744-a

Inv. č.: 3744a
Popis: Nákres „přes nové postavení pohořalého krytu nad domem pana Jána Absolona měšťana ve Skutči čp. 143“. Vyhotoveno ve Skutči 28. srpna 1867. Stvrzuje Ant. Hlinecký, měšťanosta, podepsán V. Novák, okresní stavitel. Nákres je vypracován na listu bílého hladkého papíru. Obsahuje půdorys, vazbu, průčelí spojených krytů s popisy. Použito černé tuše a červené barvy. V levé horní části nákresu je nalepen 15 kr. kolek znehodnocen dvojitým přeškrtnutím. V pravé části modrozelené razítko, text německo-český. Česky text: Z rady města Skutče, uprostřed razítka městský znak /půlený štít/.

8432

Inv. č.: 8432
Popis: Pozvánka – skutečské studentstvo pořádá na počest zemřelých vynikajících skutečských rodáků v pátek dne 15. srpna 1902 ve dvoraně Sokolovny Akademii. Laskavě spoluučinkují: spanilomyslné naše dámy, p. H. B. Hübsch, skladatel, prof. gymn. a carský kapelník v Grodně, pp. Frant. a Jaroslav Jarkovští a p. Jos. Kalous. Program: … Čistý výnos ve prospěch „Sokolovny“. Barva: bílá, stářím zažloutlá, v ohybech porušená, písmo ozdobné, zelenošedé, dolní dvě třetiny pozvánky a celou část vyplňuje secesní rostlinný motiv v barvách růžové a světle zelené.
Tisk: M.E.Holakovský v Chrudimi – nákladem studujících

10198-a

Inv. č.: 10198
Popis: Stanovy Sboru dobrovolných hasičů ve Skutči vydané 6.1.1876 na šesti listech, sešité, kolkované 2 x 50 kr. kolkem na prvním listě. Na šestém listě podpis jednatele J. Štirského a starosty Jos. Přibyslavského. Pod podpisy přípis z C.K. místodržitelství v Praze z 27.1.1876 o povolení spolku.

13226-6

Inv. č.: 13226-6
Popis: Sdělení o zaslání podpory postiženým skuteč. obyvatelům požárem v srpnu 1867: Purkmistr města Prahy dopisem ze dne 4.9.1867 sděluje, že zasílá 100 zlatých. Výsledek sbírky pražského společenstva sládků na pohořelé ve Skutči.

.

 

15338

Inv. č.: 15338
Popis: Výuční list Leopolda Petruse ze Skutče, který se v době od 1. listopadu 1894 do 1. listopadu 1897 učil řemeslu řeznickému a uzenářskému. Předtištěný tiskopis výučního listu. Text je zasazen do bohatě zdobeného rámu, v dolní části tři sedící postavy a kulaté modro-fialové razítko: Druhé živnostenské společenstvo ve Skutči – 1888.

15175

Inv. č.: 15175
Popis: Výuční list pro Frant. Balouna, nar. 5.7.1873 ve Šlapanicích na Moravě, vyučil se zámečníkem u mistra zámečnického Aloise Jackla ve Vídni. Výuční list předtištěn, potřebná data doplněna hnědým inkoustem. Ozdobný široký zelený rámec, ve kterém jsou umístěny znaky Vídně, dva barevné pohledy na Vídeň, stylizované květy atd. V horní levé části nalepen modrý kolek hodnoty 50 kr. znehodnocen černým razítkem.

15180

Inv. č.: 15180
Popis: Vysvědčení z nedělní školy pro kovářského učně Františka Spilku, učně u mistra kovářského Jana Poslušného ve Skutči ze dne 10. srpna 1856. Tiskopis vysvědčení s předtištěným textem a s doplněnými údaji hnědým inkoustem. Tiskl: J.H.Pospíšil v Hradci Králové. Vysvědčení vystavil Jakub Dreyer, učitel třetí třídy. V levé části vysvědčení otisk oválného razítka skutečského děkanství.

18821

Inv. č.: 18821
Popis: Pozvání obecního zastupitelstva města Skutče na oslavu stého výročí narození českého spisovatele Ant. Rybičky – Skutečského dne 30. října 1912 v zasedací síni okresního zastupitelstva. O životě a významu A. Rybičky promluvil c.k. školní inspektor Ant. Hlinecký ze Žamberka. Tištěno modrou barvou na listu křídového papíru.
Tisk: Josef Wagner v Hlinsku.

20189-a

Inv. č.: 20189
Popis: Čestné měšťanství Josefu Kvapilovi, děkanu ve Skutči k jubileu jeho padesátiletého kněžství (rok 1891).

20891

Inv. č.: 20891
Popis: Reklamní plakát upozorňující občanstvo ve Skutči, že byl pořízen II. živnostenským společenstvem pohřební vůz, který se za mírný poplatek bude propůjčovati. Ve správě pokladníka spolku Václava Klapky, pekaře ve Skutči. Černý tisk v ozdobném rámku v horní části vyobrazen pohřební vůz s dvěma páry koní. Tisk Jos. B. Zápotočný, Rokycany. Velmi poškozený, nalepen na hnědém kartonu.

23471

Inv. č.: 23471
Popis: List domovský města Skutče vydaný pro Netolickou Albínu /Kalousová/, ze dne 27.8.1903. Podpis starosty města Jana Petruse. Světle červený papír s českým lvem uprostřed v tmavém černém rámku. V horní části listu znak města /dvě věže/, dole razítko městské rady. Vpravo nahoře nalepen kolek 30 heller. Albína Netolická, provdaná Novotná, nar. 1.12.1888, + 19.8.1979, měla ve Skutči faktorství ručního vyšívání.

Informace, které by se
Vám mohly hodit.

Informační centrum

Informační centrum

Gloria musaealis

Stálá expozice "Muzeum obuvi a kamene" získala Zvláštní ocenění v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v hlavní kategorii.

Více informací

Výzva

Nevyhazujte písemnosti a předměty z Vašich domácností, můžou se stát cenným dokladem o životě našeho města. Nabídněte nám je.

Více informací

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:10
TÝDEN:593
CELKEM:733236

Regionální muzeum Skuteč

Regionální muzeum Skuteč